Posts Tagged ‘สถานที่ท่องเที่ยว จ.สมุทรสาคร’

 • อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จันและพิพิธภัณฑ์เรือ

  สมุทรสงคราม

  อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จันและพิพิธภัณฑ์เรือ จ.สมุทรสงคราม เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ฝาแฝดสยามอิน-จันที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไปทั่วโลก วันนี้ทาง thaitravels.net นำข้อมูล...

  ผู้ชม ครั้ง เมื่อ: 12/10/2011

 • ดอนหอยหลอด

  สมุทรสงคราม

  ดอนหอยหลอด จ.สมุทรสงคราม เป็นสันดอนตั้งอยู่ปากแม่น้ำแม่กลอง เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทรายวันนี้ทาง thaitravels.net นำข้อมูล...

  ผู้ชม ครั้ง เมื่อ: 12/10/2011

 • ตลาดน้ำบางนกแขวก

  สมุทรสงคราม

  ตลาดน้ำบางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม เคยเป็นแหล่งการค้าในที่คึกคักในอดีต ริมฝั่งมีเรือนแถวไม้เก่าแก่กว่า 100 ปีปลูกติดต่อกัน...

  ผู้ชม ครั้ง เมื่อ: 12/10/2011

 • โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

  สมุทรสงคราม

  โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จ.สมุทรสงคราม เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานำที่ดินที่คุณประยงค์...

  ผู้ชม ครั้ง เมื่อ: 12/10/2011

 • บ้านหัวหาด

  สมุทรสงคราม

  บ้านหัวหาด จ.สมุทรสงคราม กิจกรรมตักบาตรตอนเช้า ชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสนใจ วันนี้ทาง thaitravels.net...

  ผู้ชม ครั้ง เมื่อ: 12/10/2011

 • บ้านท่าคา

  สมุทรสงคราม

  บ้านท่าคา จ.สมุทรสงคราม ดำเนินการโดยกลุ่มชาวหมู่บ้านท่าคา ผู้สนใจจะได้พักอยู่กับชาวบ้านชมการเก็บน้ำตาลมะพร้าว วันนี้ทาง thaitravels.net...

  ผู้ชม ครั้ง เมื่อ: 12/10/2011

 • แม่น้ำราชบุรี เบญจสุทธิคงคา

  สมุทรสงคราม

  แม่น้ำราชบุรี เบญจสุทธิคงคา จ.สมุทรสงคราม น้ำศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำสายสำคัญ 5 สาย...

  ผู้ชม ครั้ง เมื่อ: 12/10/2011

 • วัดอินทาราม

  สมุทรสงคราม

  วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม เป็นวัดโบราณสร้างเมื่อพ.ศ.2300 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดได้แก่ พระพุทธรูปหลวงพ่อโตอายุกว่า 300...

  ผู้ชม ครั้ง เมื่อ: 12/10/2011

 • สวนส้มโอปลอดสารเคมี

  สมุทรสงคราม

  สวนส้มโอปลอดสารเคมี จ.สมุทรสงคราม เป็นสวนส้มโอที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช วันนี้ทาง thaitravels.net นำข้อมูล...

  ผู้ชม ครั้ง เมื่อ: 12/10/2011

 • ตลาดน้ำบางน้อย

  สมุทรสงคราม

  ตลาดน้ำบางน้อยจ.สมุทรสงคราม มาถึงวันนี้ ตลาดน้ำบางน้อยได้เปิดขายของในวันแรมและขึ้น 4, 8 และ...

  ผู้ชม ครั้ง เมื่อ: 10/10/2011

 • วัดบางกุ้ง

  สมุทรสงคราม

  วัดบางกุ้ง จ.สมุทรสงคราม ภายในวัด มีโบสถ์เก่าประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปั้นขนาดใหญ่ ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อโบสถ์น้อยและมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ...

  ผู้ชม ครั้ง เมื่อ: 10/10/2011

 • วัดเจริญสุขารามวรวิหาร

  สมุทรสงคราม

  วัดเจริญสุขารามวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดได้แก่ พระอุโบสถที่มีศิลปะการก่อสร้างเฉพาะตัว เพดานโบสถ์เป็นรูปโค้งคล้ายประทุนเรือ วันนี้ทาง...

  ผู้ชม ครั้ง เมื่อ: 10/10/2011

 • วัดแก่นจันทน์

  สมุทรสงคราม

  วัดแก่นจันทน์ จ.สมุทรสงคราม เป็นวัดเก่าแก่สร้างในปี พ.ศ.2350 เคยเป็นวัดร้างมาก่อน ต่อมาพระครูสุนธร...

  ผู้ชม ครั้ง เมื่อ: 10/10/2011

 • พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (บ้านไหพันใบ)

  สมุทรสงคราม

  พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (บ้านไหพันใบ) จ.สมุทรสงคราม เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่เกิดจาการเก็บรวบรวมสิ่งของด้วยใจรักของเจ้าของและเปิดให้เข้าชมด้วยไมตรจิต โวันนี้ทาง thaitravels.net...

  ผู้ชม ครั้ง เมื่อ: 10/10/2011

 • ตลาดหุบร่ม

  สมุทรสงคราม

  ตลาดหุบร่ม จ.สมุทรสงคราม ตั้งขายอยู่ริมทางรถไฟใกล้สถานีรถไฟแม่กลอง เวลารถไฟมาก็ต่างหุบร่มที่กางและเก็บสินค้าภายในพริบตา จนเป็นที่มาของชื่อตลาดหุบร่มนั่นเอง วันนี้ทาง...

  ผู้ชม ครั้ง เมื่อ: 10/10/2011

 • ตลาดมหาชัย, ท่าเรือเทศบาล

  สมุทรสาคร

  ตลาดมหาชัย, ท่าเรือเทศบาล จ.สมุทรสาคร เป็นตลาดที่รวมอาหารทะเลสดและแห้ง นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการค้าการคมนาคมของสมุทรสาคร วันนี้ทาง...

  ผู้ชม ครั้ง เมื่อ: 10/10/2011

 • วัดเจษฎาราม

  สมุทรสาคร

  วัดเจษฎาราม จ.สมุทรสาคร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เมื่อปี พ.ศ. 2439...

  ผู้ชม ครั้ง เมื่อ: 10/10/2011

Page 3 of 512345

เรื่องใหม่ล่าสุด