วิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันของคนเราตั้งแต่ตื่นลืมตาขึ้นมา เริ่มจากการมองเห็น การหักเหของแสง การกินอยู่ การเดินทาง การดำเนินชีวิต และการติดต่อสื่อสาร ซึ่งต้องมีหลักวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ  หลายคนอาจสงสัยวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเราได้อย่างไร thaitravels.net จะพาไปหาคำตอบ ค่ะ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ องค์การพิพิธภัณฑ์วสิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.หรือNSM) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตั้งอยู่ที่เทคโนธานี  ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

คลิป  ฟ้าฟ้าฝนฝน…พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

บริเวณที่ตั้งประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง ได้แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี (อาคารรูปลูกบาศก์) อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และ อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์ กับ พลังงาน

ประวัติความเป็นมา เมื่อปี พ.ศ.2533 ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขึ้น โดยอยู่ในความรับผิดชอบ ของ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีั และสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2534 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นโครงกาีรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา 5 รอบ และได้เริ่มก่อสร้างอาคารพิพิธภัณ์ฯ ในปี พ.ศ.2537 และได้มีพระราชกำหนดจัดตั้งองค์การพิพิภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช) ในปี พ.ศ.2538 และเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2543

จำลองการเกิดแผ่นดินไหว

อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี เป็นอาคารอาคารหลักมีรูปทรงลูกบาศก์ 3 ลูกเชื่อมติดกันมี 6 ชั้น มีพื้นที่จัดแสดงประมาณ 10,000 ตร.ม. มีการจัดแสดงเป็นเนื้อหาต่างๆ ในแต่ละชั้น เช่น นิทรรศการหมุนเวียน ประวัติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย พลังงาน วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และภูมิปัญญาไทย

ห้องวิทยาศาสตร์

อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และ อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศภายในแบ่งเป็นนิทรรศการ 6 ชั้น คือ  ชั้นที่ 1. ส่วนต้อนรับ และแนะนำการเข้าชม ชั้นที่ 2. ประวัติการค้นพบและการประดิษฐทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นที่ 3. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และพลังงาน ชั้นที่ 4. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับประเทศไทย ชั้นที่ 5. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ชั้นที่ 6. เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย

วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นแหล่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กๆ ครอบครัว ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว โดยเปิดให้ เด็กๆ นักท่องเที่ยว  ได้เข้ามาชม ทดลอง สัมผัส และค้นหาคำตอบ ด้วยตนเอง  ทำให้ Thai Travels ได้มีโอกาส เข้ามาหาคำตอบในครั้งนี้ จากการจัดแสดงผลงาน  เชื่อมโยงเทคโนโลยีสากลกับเทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาไทย นิทรรศการ และการแสดง ทำให้  Thai Travels ทราบว่า วิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร

วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาไทย

ภูมิปัญญาชาวไทย คือ ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งได้มาจาก ประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาด ของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ   สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่ง ไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอด มีการปรับปรุง ประยุกต์ และเปลี่ยนแปลง จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ โดยอาศัยวิทยาศาสตร์เป็นตัวเชื่อมโยง

มุมซื้อสินค้า

ผู้ที่จะเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สามารถ ซื้อตั๋วได้ที่ด้านหน้าอาคาร พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) (ราคาค่าเข้าชม สำหรับผู้ใหญ่และอาจารย์ เริ่มตั้งแต่ 20-70 บาท /อาคาร)

เด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เข้าชม นิทรรศการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ฟรี (นักศึกษาระดับปริญญาตรี แสดงบัตรนักศึกษา)

บริเวณลานจอดรถพิพิธภัณฑ์ฯ

วิทยาศาสตร์ คือเหตุและผล คือความจริง  คือการค้นหาอย่างมีเป้าหมาย Thai Travels บอกไว้ตอนต้นว่า จะพามาหาคำตอบ ทุกท่านได้คำตอบหรือยังค่ะ ว่าวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเรา อย่างไร การที่ Thai Travels พาทุกท่านมาหาคำตอบ สิ่งนี้ล่ะค่ะ  คือ วิทยาศาสตร์

ทริปนี้ เป็นวิชาการบ้างเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทบทวนความรู้  (นี่ก็ใช่วิทยาศาสตร์ เพราะเป็นเหตุและผล) อยากทราบความคิดเห็นของแฟน Thai Travelsบ้าง อยากไปท่องเที่ยวที่ไหน อย่าลืมแนะนำมานะค่ะ

คลิป พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

————————–

- บทความ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี ถูกเผยแพร่ครั้งแรกที่ www.www.thaitravels.net วันที่ 17/10/2012

- เขียนโดย ขแมร์ thaitravels.net – ภาพประกอบจาก travel.kapook.com,topicstock.pantip.com
- สามารถนำบทความไปใช้ได้ โดยต้องให้ credit backlink กลับมาที่บทความนี้

—————————

 

 

 

แท็ก คำค้นหา

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่
:wanwan001: 
:wanwan002: 
:wanwan003: 
:wanwan004: 
:wanwan005: 
:wanwan006: 
:wanwan007: 
:wanwan008: 
:wanwan009: 
:wanwan010: 
:wanwan011: 
:wanwan012: 
:wanwan013: 
:wanwan014: 
:wanwan015: 
:wanwan016: 
:wanwan017: 
:wanwan018: 
:wanwan019: 
:wanwan020: 
:wanwan021: 
:wanwan022: 
:wanwan023: 
:wanwan024: 
:wanwan025: 
:wanwan026: 
:wanwan027: 
:wanwan028: 
:wanwan029: 
:wanwan030: 
:wanwan031: 
:wanwan032: 
 

ชื่อ (required)

ความคิดเห็น

   − 5 = 0